Disclaimer

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die wij op deze website bieden, gaat u akkoord met toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat INVADON niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen. INVADON heeft het recht de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

INVADON is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website. Daaronder valt ook schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. INVADON is verder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij INVADON. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik. Dit is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INVADON. Bijvoorbeeld door deze Informatie te printen of op te slaan.
Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van INVADON in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van INVADON en enige andere internetpagina is zonder toestemming van INVADON niet toegestaan.

Nietigheid
Als deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel van kracht.

Toepasselijk
Deze website en disclaimer zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Invadon Invest
Adres Haerstraat 125
Postcode 7573 PA Oldenzaal
E-mail info@invadon.nl
Telefoon +31 88 - 584 888 0
Fax +31 88 - 584 888 1
KvK 51821486
Invadon Invest
Adres Haerstraat 125
Postcode 7573 PA Oldenzaal
E-mail info@invadon.nl
Telefoon +31 88 - 584 888 0
Fax +31 88 - 584 888 1
KvK 51821486